คณะที่ปรึกษา

ชื่อโครงการ:       “เสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก

(ระยะที่ 3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณ:      ปี พ.ศ. 2558 วงเงิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

ระยะเวลา:         8 เดือน เริ่มทำงานเมื่อ มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง มกราคม พ.ศ. 2559

คณะที่ปรึกษา:   ประกอบด้วย

 • อาจารย์ ดร. เกษม บำรุงเวช (ที่ปรึกษา)
 • รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ (ที่ปรึกษา)
 • รองศาสตราจารย์ ศานิต สวัสดิกาญจน์ (หัวหน้าโครงการ)
 • อาจารย์ ดร. ปรัชวนี พิบำรุง (ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม)
 • อาจารย์ ดร. ยุพาภรณ์ ศิริโสม (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเกษตร)
 • อาจารย์ ดร. เพชรพิกุล วางมูล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ)
 • อาจารย์ปทิตตา นาควงศ์ (นักวิชาการด้านเครื่องกล)
 • อาจารย์ณัฐวุฒิ จั่นทอง (นักวิชาการด้านพัฒนาสังคม)
 • อาจารย์ ดร. พิชิต โชดก (นักวิชาการเกษตร)
 • อาจารย์ ดร. วุฒิพงศ์ แปงใจ (นักวิชาการด้านพันธุวิศวกรรม)
 • อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง (นักวิชาการด้านฝึกอบรม)
 • อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ (นักวิชาการเกษตร)
 • อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ (นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม)
 • นางสาวบุษยา ธูปบูชากร (เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล)
 • นายจักรพันธ์ พิณจีน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล)
 • นางสาวปวีนา การีมี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 • นางสาวกฤษณา มะหะหมัดซอและ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

Differ much resumes for a career change from the ideal readeraudience.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>